artykuły

Home » artykuły

Jak działa technika Bowena?

  Technika Bowena to nowa koncepcja pracy z ciałem, która ani nie pochodzi od żadnej innej znanej dotąd metody, ani nie jest do żadnej z nich podobna. Istnieje kilka teorii starających się wyjaśnić podłoże działania Techniki Bowena.  Jedna z nich sugeruje, że...