Kurs masażu stóp, czyli refleksoterapii

Home » Events » Kurs masażu stóp, czyli refleksoterapii

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Zdrowie to podstawa, więc zacznij od stóp osoby, które lubią pomagać innym i są zainteresowane dbałością o zdrowie. Naszą intencją jest kształcenie refleksologów hobbystów, którzy chcą fachowo masować rodzinę i przyjaciół.

 

TERMIN 7-8 grudnia 2013r. (sobota, niedziela) godz. 10.00-18.00 (w tym 1- godz. przerwa obiadowa)
MIEJSCE Katowice 
KOSZT 290zł (do 30 listopada) lub 390zł (od 1 grudnia)
PROWADZĄCA: Iza­bela Kamińska – dyplo­mo­wany reflek­so­log, magi­ster fizjoterapii

 

Co zyskasz, uczestnicząc w tym kursie?

 

  • wiedzę, jak i gdzie uciskać stopy, by pomagać sobie i innym
  • pole, na którym możesz się doskonalić
  • umiejętności, których nie nauczysz się z książki
  • inspiracje z dziedziny fizjologii, refleksologii, relaksacji

 

Nauczymy Cię, jak masować stopy w sposób:

  • praktyczny – będziemy dużo ćwiczyć
  • prosty i po kolei – tak, by każdy mógł zrozumieć
  • przyjemny– nauka będzie przeplatana ćwiczeniami relaksacyjnymi

Reflek­so­te­ra­pia to lecz­ni­czy masaż punktów/stref odru­cho­wych znaj­du­ją­cych się na dło­niach, sto­pach lub twa­rzy, które sta­no­wią mikro­ko­smos całego orga­ni­zmu. Regu­larny reflek­so­lo­giczny masaż pozwala leczyć scho­rze­nia i łago­dzić dole­gli­wo­ści poprzez pobu­dze­nie poten­cjału samo­uz­dra­wia­nia orga­ni­zmu. To również wspaniały sposób na relaks po intensywnym dniu. Jest to tera­pia natu­ralna i bezpieczna.

Uczest­nicy szko­le­nia otrzy­mają dyplomy uczest­nic­twa oraz mate­riały szko­le­niowe.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Wstęp do refleksologii.
  2. Wstęp do Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (5 elementów, meridiany)
  3. Anatomia stopy.
  4. Zasady i metodyka zabiegu (wskazania, przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, czas trwania sesji, częstotliwość, pozycje ułożeniowe, reakcje pozabiegowe).
  5. Zmiany chorobowe na stopach, diagnoza orientalna ze stóp.
  6. Refleksologiczna mapa stóp i odnajdywanie receptorów na stopie.
  7. Masaż stóp – sekwencja zabiegu.

Zapisy pod nr tel. 602301411 lub przez e-mail: iza@gabinetaloha.pl

 Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 100zł  na rachunek bankowy nr:

69 1050 1269 1000 0090 6568 6363 ALOHA Gabi­net Refleksoterapii.

Jest 14 miejsc.