Trening mięśni dna miednicy na co dzień

Home » Bez kategorii » Trening mięśni dna miednicy na co dzień

Trening mięśni dna miednicy w praktyce jogi i na co dzień

16 maja (sobota) godz. 9.00-11.30
Kato­wi­ce, ul. Mic­kie­wi­cza 29

Warsz­tat jest skie­ro­wany do osób, które:

  • doceniają profilaktykę 
  • zmagają się z dolegliwościami, tj: (wysiłkowe nietrzymanie moczu, nadwrażliwość pęcherza moczowego, przerost prostaty , bóle pleców i krzyża, zaburzenia trawienia, zwyrodnienia stawów biodrowych, impotencja, trudności z orgazmem)
  • są po porodzie, nacięciu krocza, cięciu cesarskim

Zapra­szamy rów­nież osoby początkujące!

Koszt: 40zł

Pro­wa­dząca: Iza­bela Kamiń­ska — mgr fizjo­te­ra­pii, tera­peutka Tech­niki Bowena. Od 10 lat jest nauczy­cielką jogi, od 6 lat pro­wa­dzi Gabi­net Fizjo­te­ra­pii Aloha w Katowicach.

Na warsz­ta­cie poznasz:

  • Ana­to­mię i fizjo­lo­gię mięśni dna miednicy
  • Jak prawidłowo ćwiczyć mięśnie dna miednicy
  • Dlaczego popularne ćwiczenia Kegla nie są zalecane

Zapisy i infor­ma­cje:
E-mail: iza@gabinetaloha.pl
Tel. 602 301 411

Warun­kiem rezer­wa­cji miej­sca jest płat­ność na podany nr rachunku.

www.akademiajogi.pl
www.gabinetaloha.pl