Zapraszamy na zabiegi Techniki Bowena pary starające się o dziecko, szczególnie gdy te starania są od dłuższego czasu bezskuteczne. Technika Bowena skutecznie stymuluje płodność. Zabiegi wykonywane są równocześnie obojgu parnterom, zalecana częstotliwość terapii to...